over uw bijdragen

hoe weet u dat uw geld goed terecht komt?

Starchildren hanteert bij de besteding van haar geld de volgende uitgangspunten:
- Tenminste 90% van de gelden worden direct besteed aan de kinderen en de opvanghuizen.
- Het project wordt door het bestuur van Starchildren Kaski Nepal ter plaatse ondersteund en gecontroleerd.
- Er is continue rapportage tussen Starchildren Kaski Nepal en Starchildren Nederland. Maandelijks worden er financiële rapporten naar Nederland verstuurd en een rapportage over de voortgang van de kinderen en de huizen.
- Ingezameld geld wordt ter plaatse door Starchildren uitgegeven, direct waar het voor bedoeld is.

ons uitgaven- en beloningsbeleid

Wat kunnen particulieren en bedrijven verwachten van Stichting Starchildren? Onze doelstelling is dat tenminste 90% van de gelden direct naar de kinderen en naar de opvanghuizen gaat. Er is vanaf de oprichting in 2004 altijd naar een 'low overhead' beleid gestreefd en in de praktijk is gebleken dat dit prima kan. Dat beleid behalen wij onder andere door kantoor aan huis te houden, in Nederland worden geen vergoedingen uitbetaald aan de bestuursleden of de vrijwilligers, maar ook door middel van sponsoring in natura zoals drukwerk van Drukkerij de Zuid uit Katwijk, beeldmateriaal van All Media Solutions uit Katwijk, de website door OnPole uit Den Haag.

Uiteraard hebben ook wij een aantal vaste lasten, zoals onkosten voor inschrijvingen en de jaarlijkse bankkosten. En in sporadische gevallen keren we project gerelateerde kosten uit de zijn gemaakt in Nepal, mits deze een aanwijsbaar relevant doel hebben met betrekking tot de voortgang van de projecten. In ons jaarverslag van 2018 kunt u lezen dat onze eigen onkosten en overheadskosten tussen 2012 en 2018 slechts 6.2% bedroegen! Bij ons hebt u dus de zekerheid dat uw steun daadwerkelijk bijdraagt aan de door ons beoogde gezinsomstandigheden en toekomstkansen voor de Nepalese kinderen in de Starchildren-huizen.

jaarverslagen

Starchildren is 100% transparant. In de onderstaande jaarverslagen kunt up precies terug lezen wat onze doelstellingen zijn en welk beleid wij voeren, met daarbij het jaarlijkse financiële overzicht van baten en lasten.

jaarverslag 2020
jaarverslag 2019
jaarverslag 2018
jaarverslag 2017
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
jaarverslag 2014
jaarverslag 2013
jaarverslag 2012