hoofddoel van stichting starchildren

Starchildren is een stichting die verzorging biedt aan Hiv/Aids geïnfecteerde (wees)kinderen in Pokhara in Nepal, volgens de beginselen van de Conventie van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties: geen discriminatie op grond van kaste, geslacht of godsdienst.

Starchildren vangt juist die kinderen op die tussen wal en schip zijn geraakt, waardoor ze geen medische zorg of scholing krijgen, en zorgt ervoor dat deze kwetsbare groep kan uitgroeien tot sterke volwassen die in hun eigen levensbehoefte kunnen voorzien.

Het karakter van Starchildren blijft direct en kleinschalig en richt zich op lange termijn hulpprogramma's met lokale partners en lokale begeleiders. De Starchildren-huizen staan onder begeleiding van één Nepalese manager en twee eigen huismoeders per huis.

De volgende kernpunten staan centraal: medische zorg, onderwijs, voeding, hygiëne, warmte en geborgenheid.

projectmatige doelen en beleid

medische zorg

Kinderen gaan regelmatig naar het ziekenhuis waar hun bloedwaarden, de zogenaamde 'C-4 count', wordt opgenomen. Aan de hand hiervan wordt de medicatie voortgezet of aangepast.

De huismoeders in de Starchildren-huizen volgen cursussen over het behandelen van Hiv-geïnfecteerde kinderen, en zorgen ervoor dat de medicatie goed en op tijd wordt ingenomen.

De huismoeders krijgen simpele maar effectieve cursussen op psychologisch vlak om beter om te kunnen gaan met het welzijn en verdriet van de kinderen.

onderwijs

Starchildren vindt het belangrijk dat de kinderen naar reguliere scholen in Pokhara gaan.

Starchildren verzorgt extra Engelse lessen en dagelijkse huiswerkbegeleiding voor een betere kans op de arbeidsmarkt.

Starchildren wil de weerbaarheid van de kinderen verbeteren en doet dit door middel van wekelijkse karatelessen. Ook wordt veel aandacht besteed aan zang en dans, arts en crafts, om het groeps- en familiegevoel van de kinderen te versterken.

voeding en hygiëne

De huismoeders krijgen cursussen over het belang van goede voeding die aansluit bij de gezondheid van de geïnfecteerde kinderen. Dat wordt gecombineerd met cursussen over hygiëne, persoonlijke gezondheid en het schoonhouden van de huizen.

Als bijkomend positief effect leren de geïnfecteerde moeders op deze manier ook beter voor zichzelf te zorgen.

warmte en geborgenheid

Aangezien de Nepalese cultuur zeer complex is, en omdat we willen dat de kinderen in een echt Nepalees gezin opgroeien, werken we niet ter plekke met Nederlandse (of buitenlandse) vrijwilligers. De gehele staf in de huizen is Nepalees.

intern beleid

Met een enthousiaste en ambitieuze groep mensen, daadwerkelijk bovenstaande verbeteringen te brengen in het leven van hiv/aids geïnfecteerde (wees)kinderen in Pokhara, Nepal. Dit alles in een ongedwongen en harmonieuze sfeer, met als enige toezegging dat iedereen de onderling gemaakte afspraken en toezeggingen nakomt.

De stichting wordt gezien als een geregistreerd en legaal middel om projectaanvragen te doen en projecten zodoende te kunnen financieren.

De stichting stelt zichzelf niet ten doel om winstgevend te zijn. We streven sinds de oprichting een 90% besteding-policy na.

De stichting en de daarmee samenhangende activiteiten zijn niet bedoeld om te voorzien in een volledige dagtaak of baan, maar moeten los gezien worden van de dagelijkse activiteiten van de teamleden.

de huismoeders

Buiten het opvangen en een nieuwe toekomst geven aan deze kinderen zijn in ieder huis HIV/AIDS geïnfecteerde moeders werkzaam. Starchildren heeft deze moeders de kans gegeven om een nieuw leven te beginnen door ze een baan te geven in de Starchildren-huizen. Zij assisteren de gezonde moeder bij de dagelijkse bezigheden en niemand die de problematiek van deze kinderen beter kent dan zij. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Bovendien geloven we dat dit model succesvol en duurzaam zal zijn in de toekomst om de HIV/Aids epidemie in Nepal te bestrijden.

"Vanaf het eerste uur ben ik werkzaam in het Starchildrenhuis, ik heb alle kinderen zien binnenkomen en gezien hoe ze van bange onzekere kinderen in ondeugende en lieve bengels veranderden.
Ze hebben al zoveel meegemaakt en ik ben ontroerd, iedere keer weer, als ze uiteindelijk laten zien dat ze zich hier compleet veilig voelen."
"Sinds vier jaar ben ik werkzaam in het Starchildrenhuis en ik geniet iedere dag. Via Paluwa ben ik aan deze baan gekomen en ik had nooit kunnen dromen dat er voor mij en mijn twee kinderen weer een nieuwe toekomst zou aanbreken.
We zijn hier gelukkig!"