Over uw bijdragen

Hoe weet u dat uw geld goed terecht komt?

Stichting Starchildren hanteert bij de besteding van haar geld de volgende uitgangspunten:

  • Het project wordt door het bestuur van Starchildren Kaski Nepal ter plaatse ondersteund en gecontroleerd.
  • Er is continue rapportage  tussen  Starchildren Kaski Nepal  en Stichting Starchildren Nederland. Maandelijks  worden er financiele rapporten naar Nederland verstuurd en een rapportage over de voortgang van de kinderen en de huizen.
  • Ingezameld geld wordt ter plaatse door Stichting Starchildren uitgegeven, direct waar het voor bedoeld is.

Natuurlijk maken ook wij kosten, zoals de oprichting van de stichting, portokosten etc; De nieuwe website werd spontaan en kosteloos gebouwd door OnPole uit ‘s Gravenhage

Wat kunnen particulieren en bedrijven verwachten van Stichting Starchildren? Onze doelstelling is dat 90% van de gelden direct naar de huizen gaat! Dat halen wij door kantoor aan huis te houden, maar ook door middel van sponsoring in natura: drukwerk van Drukkerij de Zuid uit Katwijk, beeldmateriaal van All Media Solutions uit Katwijk, de website door OnPole uit ‘s Gravenhage. Bij ons hebt u de zekerheid dat uw steun daadwerkelijk bijdraagt aan de door ons beoogde gezinsomstandigheden en toekomstkansen voor de Nepalese kinderen in de Starchildren huizen.

siddharta gautamaKon ik maar de beschermheer zijn van de verwaarloosden,
de gids van wie ronddwaalt en voor wie naar de andere oever wil,
de boot, de weg, de brug; het bed voor wie een bed nodig heeft.
De slaaf voor wie een slaaf nodig heeft.
Net als de aarde en de andere elementen, tegemoetkomen aan de diverse noden van de ontelbare wezens in de oneindige ruimte.
Kon ik maar op alle mogelijke manieren
de wezens in de ruimte tot nut strekken.
Net zolang tot iedereen veilig is.

 Siddharta Gautama