Starchildren in een notendop

starchild nieuwStarchildren geeft kansarme kinderen in Nepal (HIV/Aids geïnfecteerde kinderen en Aidswezen) de geborgenheid van een thuis, toegang tot gezondheidszorg en onderwijs en geeft ze een nieuwe kans.

Samenwerking met plaatselijke partners garandeert een betaalbaar en doelmatig hulpprogramma.

GIRO 4711837

Filosofie

Ieder kind heeft recht op een huiselijke omgeving, op onderwijs en gezondheidszorg.

Om goed te integreren in de samenleving hebben kinderen ontwikkeling nodig en zelfvertrouwen en het besef van hun eigen menselijke waardigheid.
Starchildren vangt kinderen op die tussen wal en schip geraakt zijn en die geen medische zorg of scholing zouden krijgen.

Door minimale organisatie en direct contact met onze partner ter plaatse wordt het rendement van uw bijdragen ten behoeve van de kinderen zo hoog mogelijk gehouden.
Communicatie met andere betrokken organisaties moet leiden tot een doelmatiger samenwerking en onderlinge steun.
Het verbeteren van het lot van kinderen door ter plaatse de beginselen van de Conventie van de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties in praktijk te brengen: geen discriminatie op grond van kaste, geslacht of godsdienst.